Մաթեմ

1.Քանի որ ուղակյուն եռանկյան 30°-ի դիմաց էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին,ապա եռանկյուն A-ի ներքնաձիգը 2մ է:Հետևաբար եռանկյուն B-ն հավասարակողմ է: Ըստ հավասարակողմ եռանկյան S-ի բանաձևի
S=3/4x 2^2
S=3/2^2x 2^2
S=3
S=1.7

3.  6. ժ-1 ավելացավ
7.օր-1 պակասեց
1 ամիս-5 ավելացավ
1 տարում-?  Լուծում:  1.  4×365=1460
2.  52 շաբաթ  1460-52=1408
3.12 x5=60
4. 1408+60=1468
Պատասխան;1468 մարդ:

4.  20 սմ^2  և 12 սմ^2 մակերես ունեցող ուղղանկյունների ընդհանուր կողմը 4 է:
Լուծում
1. 20 :4  =5
2.12:4=3
3. 15:5=3
Պատասխան;     h=3  սմ:

5.   ա.    5 ժ =18000վ
7 ժ 18 ր =25200+1080=26280վ
5 օր 18 ժ 18 ր= 5x24x60+18×60+18=7200+1080+18=8298ր

բ.  7 կմ=700000սմ
2 կմ 2 դմ=200000+20=200020 սմ
6 կմ 300մ = 600000+30000=630000սմ

գ.   7կգ= 7000գ
2 տ 2ց= 2000+200=22000կգ
6 տ 8ց 7 կգ= 6000+800+7=6807կգ:

7.  Ի՞նչ եք կարծում, մաթեմատիկան ինչպե՞ս է կիրառվել այս գործերը ստեղծելիս։
Մաթեմատիկական հաշվարկների օգնությամբ:

8.

Ինչպե՞ս եք հասկանում այս նկարը:

222

Քանդակված է մարզումներին պատրաստվող մարդ:

 

Реклама

Classwork

1. It’s really big. secret. OK? You mustn’t tell anyone
2. I can’t came to your party. Mum says I’m not allowed to.
3. Do you have to wear a uniform to school.
4. I’m not completely stupid, you know. You mustn’t explain everything to me!
B
The radios were invented at the beginning of the 20th century. In the First World War, radios was used to communicate with solders. Since the 1960s, many of radios signals were sent into outer space. So far, no answers were received from other planets. It’s possible that the signals have  arrived on the other planets, but the massages weren’t understood.
C
The planets Mars will be explored during the next few years. Special robot vehicles the planets will be found to investigate the planets surface. It is possible that rocks and dust from Mars will be brought back to Earth when the vehicles return. These rocks will be examined to find out if it possible to live the Mars. The questions about the Red Planet will not be answered for a very long time
E
1. Mr Hart has cut her hair last mouth.
2. I have my laptop repaired.
3. Were going to have Tv install.
Ex.2
It’s not small, It’s huge
Cold? I’m absolutely hot.
It was more than interesting, it was amazing
That’s funny, Actually, it’s amount
Are you tired too. I’m absolutely exhausted
B
1. Made
2. You did
3. He wants to make a lot of best
4. Drink this! It will make you good
5. It really makes a big di.

Առաջադրանքներ գիտելիքների ստւգման խնդրագրից:

Ջերմաքանակ:

Տարբերակ 1

1.Ջերմաքանակ անվանում են ներքին էներգիայի այն մասը, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ժամանակ:

2.Ինչ միավորով է չափվում մարմնի ներքին էներգիան:

  1. Ջ, կՋ, 2.Ջ/վ, կՋ/վ, 3.Ջ(կգ C), կՋ(կգ C), 4. Վտ, կՎտ

3. Ցինկի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 380Ջ(կգ C) նշանակում է 1կգ զանգվածով ցինկը 1C տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

4.Հավասար զանգվածերով ջրին, սպիրտին, կերոսինին և բուսական յուղին հաղորդվում են հավասար ջերմաքանակներ: Հեղուկներից ո՞րի ջերմաստիճանը ավելի շատ կմեծանա:

  1. ջրինը, 2.սպիրտինը, 3.կերոսինինը 4.բուսական յուղինը

Տարբերակ 2

  1. Տեսակարար ջերմունակություն են անվանում ջերմության այն քանակը, որն անհրաժեշտ է մարմինը 1C տաքացնելու համար,
  2. Մարմինը տրված չափով տաքացնելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կախված է նյութի տեսակից, նրա զանգվածից և ջերմաստիճանի փոփոխությունից
  3. Այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է տվյալ նյութի մեկ կիլոգրամի ջերմաստիճանը 1C ով փոփոխելու համար անվանում են այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն
  4. Բուսական յուղը

Տարբերակ 3

  1. Ջերմաքանակ են անվանում ներքին էներգիայի այն մասը, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ընթացքում:

Мусор: угроза или возможность:

 Мусор в нашем населенном пункте вывозят на свалки и сжигают.Путем сжигания на открытых свалках  , появляются  источники загрязнения воздуха.Но во многих Европейских странах практически все бытовые отходы – это прекрасное сырье для некоторых видов производства, которое уже давно используются . Но самое важное – это сырье очень дешевое. Например, пластик. переработанное сырье будет стоить минимум в 2 раза дешевле. А применять его возможно во всех сферах, кроме упаковки продуктов питания или медицинских препаратов.В Армении пока это невозможно,потому что это связано с большими деньгами.

Երկրաչափություն

Խնդիր 1.

http://qarakusi.am/img/problem/11918.jpg

Ըստ գծագրի տվյալների՝ գտնել x անկյունը։

x=40+27

x=67

Խնդիր 2

ABC եռանկյան Bգագաթին հարակից արտաքին անկյան կիսորդը զուգահեռ է ACկողմին։ Ապացուցել, որ ABC հավասարասրուն եռանկյուն է։

<B-արտաքին անկյուն=<c+<A

<1+<2=<3

Խնդիր 3.

Գտիր ուղանկյուն եռանկյան A սուր անկյան sin, cos, tg, եթե էջերը 6, 8  են:

Խնդիր 4.

http://qarakusi.am/img/problem/11475.jpg

5 ուղիղներ հատվում են նույն կետում։ Որոշել նարնջագույն անկյունների մեծությունների գումարը։

Խնդիր 5

Հայտնի է, որ ∠ABC=120: Հայտնի է նաև  AB=BC=4: Տարված է շրջանագիծ, որն անցնում է A, B և C կետերով: Գտնել այդ շրջանագծի շառավիղը:

http://qarakusi.am/img/problem/10838.jpg

Խնդիր 6.

Եռանկյան կողմին տարված բարձրությունն այդ կողմի երկարությունից չորսով երկար է: Գտնել այդ կողմի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ եռանկյան մակերեսը 96 է:

Խնդիր 7.

Գտնել զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մակերեսը հավասար է 40, իսկ կողմերի երկարությունն է 10 և 8:

«Մայիսյան փառահեղ հերոսամարտերը» :

. Ներկայացնել Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական նշանակությունը /գրավոր, օգտվե՛ք տարբեր աղբյուրներից/.

Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատի բովանդակությունը, այսպիսով, ռուս-թուրքականից դարձավ թուրք-անդրկովկասյան, իսկ ապրիլի սկզբից վերաճեց թուրք-հայկական զինված հակամարտության: Թուրք-հայկական պատերազմի վճռական փուլում հայությունը կարողացավ համախմբվել և արժանի հաղթանակներ տանել:  Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտերը, Շիրակի և Ջավախքի դիմադրական մարտերը հարստացրին մեր պատմության ռազմական տարեգրությունը նոր սխրանքներով ու անուններով: Այս հերոսամարտերի շնորհիվ բնաջնջումից փրկվեց արևելահայությունը, ինչպես նաև Մեծ Եղեռնից մազապուրծ հարյուր հազարավոր արևմտահայեր:Հայկական կանոնավոր զորքի ու նրան աջակցող աշխարհազորային ուժերի մղած հաջող ռազմական գործողությունները ստիպեցին թուրքական կողմին Բաթումի բանակցություններում մեղմացնել իրենց պահանջները և նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության հետ 1918 թ. հունիսի 4-ին կնքել հաշտությահ պայմանագիր: Այդ ճակատամարտերում ձեռք բերած հաջողություններն արդյունք էին հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների, խավերի, ռազմական ու քաղաքական մարմինների միջև հաստատված միաբանության: Այդպիսով՝ Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական գլխավոր դասը համազգային միաբանությունն է: Դժվարին և օրհասական պայմաններում Մեծ եղեռնի և պատերազմի պատճաոած մարդկային, նյութական և հոգևոր մեծ կորուստներից դեռևս ուշքի չեկած հայությունը կարողացավ ազգովին ինքնակազմակերպվել:Հայ ժողովրդի երկու խոշոր հատվածների քաջարիզավակները, համախմբվելով մեկ զորքի մեջ, կռվեցին իրենց հայրենիքի, հարազատ ժողովրդի գոյության, Հայաստանի ազատության և անկախության համար: Մայիսյան հերոսամարտերով ամբողջական հայրենիքի վերականգնման ճանապարհի սկիզբը դրվեց: Այսպիսով ռազմաքաղաքական գործընթացների բերումով հայ ագգային-քաղաքական ղեկավար ուժերը ստանձնեցին Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատի պաշտպանության ծանր առաջադրանքը, իսկ նորահոչակ հայկական պետությունր դարձավ աշխարհամարտի մասնակից կողմ: Հետագայում այս հիմքի վրա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունր կարողացավ իրավական ճանաչում ստանալ Անտանտի երկրների կողմից, մասնակցել հաշտության խորհրդաժողովին և, վերջապես, իր տարածքային ու քաղաքական իրավունքները ձևակերպել Սևրի պայմանագրով: