ԻՄ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՏԱՎՈՒՇ

Կրկին պատրաստվեցինք եռօրյա ճանապարհորդության:Երկար սպասված ճամբարի կազմակերպիչներն էին ընկեր Մարալն ու ընկեր Անին: Ուրբաթ օրը առավոտյան հանդիպեցինք դպրոցում քննարկելու ճամփորդության երթուղին,որը սկսվում էր Սևանի Ծովագյուղից,Իջևան,Խաշթառակ գյուղ, որտեղ նկարահանվել էին կադրեր ՛՛Մենք ենք մեր սարերը ՛՛ ֆիլմից,Դիլիջան ;այնուհետև կիրակի առավոտյան վերադառնայինք Երևան:
Երբ հասանք Սևան ,Ծովագյուղում մեզ դիմավորեցին տեղի դպրոցականները և դպրոցի տնօրենը:Հյուրընկալությունը հաճելի էր,միասին  պարեցինք ,երգեցինք, հյուրասիրեցին ձկան խորոված:
Առավել հետաքրքիր էր քանդակների պուրակը,որը այցելեցինք դպրոցից հետո:Երկար սպասեցինք քանդակագործ Գոռին, որն էլ պետք է ներկայացներ իր և իր հայրիկի վերականգնված աշխատանքները:
Քանդակագործին երկար սպասելուց հետո գնացինք հյուրատուն: Երեկոյան նորից վերադարձանք պուրակ զբոսնելու, արդեն  Գոռի և մի քանի ընկերներիս հետ: Հաջորդ առավոտյան գնացինք Խաշթարակի եկեղեցի, որի մոտ գտնվում էր ֆիլմի այն քարը որտեղ դատում էին ոչխարների գողերին:
Երեկոյան վերադարձանք հյուրատուն շատ հոգնած,բայց շարունակեցինք խաղալ:Կիրակի առավոտյան պատրաստվեցինք և վերադարձանք Երևան:
Երեք օրերն էլ շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից էին, շնորհիվ մեր ուսուցիչների : Մեծ հաճույքով կպատրաստվեմ նաև հաջորդ ճամբարին:

 

Ներկայացրե՛ք Մծբինի խաղաղության պայմանագիրը /գրավոր/.

Կնքվել է Հովիանոսի և Պարսկաստանի արքայից արքա Շապուհ Բ Սասանյանի միջև: Պայամանագիրը ավարտվեց 359-363 թթ. Հռոմեա-պարսկական պատերազմը։ Հռոմը Պարսկաստանին է զիջում Մեծ Հայքի թագավորության հարավարևմտյան նահանգներից՝ Աղձնիքը, Մոկքը, Կորդուքը, Ծավդեքը և Ռեմիենեն:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ: Գործնական աշխատանք…Թվական անուն

1. Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրության
ձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականները
գրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներով
կազմված բառերը (գոյական, ածական)։

Զվարթնոց. Վաղարշապատի Ս. Գրիգոր. վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետության
հուշարձան Արարատյան դաշտում՝ Էջմիածնից 3֊Երեք, քանակական կմ հարավ։
Ըստ հայ պատմիչների վկայության և պահպանված հունարեն արձանագրության՝
կառուցել է Ներսես Գ Իշխանցի (Շինող) հայոց կաթողիկոսը, և նրա գահակալության
տարիներից էլ՝ 641-661 վեց հարյուր քառասունմեկ֊վեց հարյուր վաթսունմեկ, քանակական արտածվում է Զվարթնոցի կառուցման ժամանակը։
Ըստ Մովսես Կաղանկատվացու՝ Զվարթնոցը օծվել է 652֊վեց հարյուր հիթսուներկու -ին։ Թ. Թորամանյանի
կարծիքով շինարարությունը սկսվել է 643-ին և հիմնականում ավարտվել 652-ին։
Զվարթնոցը կանգուն է եղել մինչև X դ. վերջը. ավերման պատճառի մասին մեզ
հայտնի պատմական աղբյուրները լռում են։ Ըստ պեղված նյութերի՝ նախքան
Զվարթնոցը այստեղ եղել են հնագույն և IV-V դդ. կառույցներ։ Տեղանքի ցածրիկ,
շրջանաձև բլրակը պարագծով շրջապատված է յոթաստիճան բազմանիստ հենապատով
(բացի հարավարևմտյան մասից, ուր պալատն է)՝ կազմելով սալահատակ
պատվանդան, որի կենտրոնում կառուցվել է տաճարը։ 1905-ին Թ. Թորամանյանը
ստեղծեց Զվարթնոցի գիտական վերակազմությունը։ Ըստ պահպանված
հատակաձևի և այդ վերակազմության՝ կառույցի ծավալատարածական հորինվածքի
կորիզը քառակոնքն է, որը ցածում շրջապատված է երկհարկ պարարկյալ
սրահով (տրամագիծը՝ 35,75 մ), իսկ վերևում՝ կիպ պարփակված գլանային պատով։
Կիսագմբեթ, հիմնական առանցքներով խաչաձև տեղադրված 4 կոնքերը
միմյանց են կապվում բարդ կտրվածքի, զանգվածեղ, վերևում կամարակապ մայր
մույթերով՝ գմբեթակիր քառակուսին, որից անցումը թմբուկի բոլորակին իրականացված
է առագաստների միջոցով։ Կոնքերը, բացի արևելյանից, որը հոծ է և ամփոփում
է բեմը, իրենց ստորին մասում սյունակազմ են (6-ական սյուն, տրամագիծը՝
0,6 մ)։ Սյուներն ավարտվում են կողովաձև, խոյազարդ խոյակներով և
միմյանց կապվում կամարներով։
Ըստ «Հայկական սովետական հանրագիտարանի»

2. Գրե՛լ բառերով։
9֊Իննը, ինը, 12֊տասներկու, 99֊իննսունիննը, 50֊հիսուն, 60֊վաթսուն, 70֊յոթանասուն, 80֊ութանասուն , 100֊հարյուր, 1938֊հազար իննը հարյուր երեսունութ , II֊երկու, III֊երեք, IV֊չորս։

3.Ո՞ր շարքի բոլոր թվականներն են կազմությամբ պարզ
(արմատական):
1. տասնինը, երեսուն, ինը
2. քառասուն, մեկ, հազար
3. յոթ, միլիարդ, հարյուր֊այս շարքում
4. տասը, երկու, տասնմեկ
5. ինը, միլիարդ, քսանչորս
6. տասնութ, քսանութ, հարյուր
7. տասնմեկ, երեսուն, երեք
8. տասը, երկու, տասնմեկ

  1. задание «Путаница».

 

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: Крокодил в мешке.-Кот в мешке.  Как с совы вода.-Как с гуся вода. Утиная песня.-Лебединая песня. Тигриная доля.-собачья доля. Конское упрямство.-Ослиное упрямство. Стреляный петух.- Стрелянный воробей. Подложить барана.-Подложить свинью. Барсучья услуга.-медвежья услуга.

 

  1. Задание «Кто больше?»

 

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.
Нос к носу,нос недорос,задирать нос,вешать нос,водить за нос,клевать носом,остаться с носом,зарубить на носу,показывать нос, совать свой нос в чужие дела,любопытной Варваре на базаре нос оторвали.

Рука руку моет,руки чешутся,рука об руку,быть под рукой, на руках носить,держать в руках,рукой подать,не покладая рук,ухватиться обеими руками.

С больной головы на здоровую,морочить голову,сломя голову,голова идет кругом,давать голову на отсечение,по голове не погладят.

Для отвода глаз,за красивые глаза, вылупить глаза,выплакать все  глаза, видно невооруженным глазом,как бельмо на глазу,бросается в глаза.

Обвести вокруг пальца, палец об палец не ударить,палец в рот не клади,сквозь пальцы смотреть,попасть пальцем в небо.

 

 

 

 

 

 

Задание № 3

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

 

первая скрипка,
держать язык за зубами-антонимический фразеологизм
давать волю языку,
едва сводить концы с концами-антонимический фразеологизм
жить на широкую ногу,
воспрянуть духом,
за тридевять земель-антонимический фразеологизм
последняя спица в колеснице-антонимический фразеологизм
повесить нос-антонимический фразеологизм
откладывать в долгий ящик-антонимический фразеологизм
сложа руки-антонимический фразеологизм
рукой подать,
ковать железо пока горячо,
не покладая рук.

 

 

Page 8-reading, ex.2

a)Tina was looking for someone to share the house with.
b) Will is very tidy person
c)Tina lives at home now.
d) Tina has a well-paid job.
e)Tina loves her job.
f)Will has a nice car.

Vocabulary
Page 9, ex.1

we hit it off immadently
general things and interests
we fell agree
we went our separate relations
we got on really well
we had our lifestyles together
I know she will always be with me

HOMEWORK

Page 44, ex.1

b) If I want to relax, I switch off all the lights and sit in silence.
c) When I want to look my best, I put on a suit.
d) I could never giver up coffee-it’s the only thing what keeps me awake.
e)The first thing I do when I get to the office is switch on my computer.

Page 45, ex.3

a)-Throw it away
b)-Clear up it
c)-Hang them up
d)-Deal with it
e)-Fill it in
f)-call off it